Друштво

Ревизори дали негативно мишљење за Братунац

Општина Братунац у финансијским извјештајима за прошлу годину направила је неколико грешака. Погрешно је процијенила земљиште и имовину, због чега је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске добила негативно мишљење.

Разлози за негативно мишљење су ти што општина приликом измирења 563.855 км обавеза из 2015. године те издатке није приказала као извршење буџета за 2016. годину, што је супротно Закону о буџетском систему РС.

Поред грешака у финансијском пословању, општина Братунац није у потпуности поштовала Закон о јавним набавкама јер је извршила дјељење набавки па је тако умјесто расписивања тендера склопила два директна споразума за изградњу јавне расвјете.

Такође, приликом санације макадамског пута у мјесним заједницама чија је вриједност 14,753 км, општина није спровела поступак јавне набавке иако је вриједност тог посла била 14.753 марке.

Обавезе од 910.022 км доспјеле за плаћање закључно са 2016. годином укључене су у извршење буџета за ту годину, иако нису била обезбјеђена средства , што није у складу са Законом о буџетском систему.

У финансијским извјештајима општина Братунац приказала је приходе од 9.824.248 км и расходе од 9.429.297 км, тако да је у књигама приказан дефицит од 394.951 км, док је по налазу ревизије то било далеко мање и износио је 164.908 км.

Цио ревизорски извјештај можете прочитати овдје.

Извор: Независне новине