Друштво Опште

ПОНОС СРЕБРЕНИЦЕ – ДРАГАН ВУЈАДИНОВИЋ

На посебној сједници Наставно-научног вијећа Технолошког факултета, одржаној 11.12.2019. године, доц. др Драган Вујадиновић изабран је за декана Технолошког факултета у Зворнику.

Доц. др Драган Вујадиновић, рођен је 18. фебруара 1978. године у Љубовији, Република Србија. У Средњошколском центару Братунац завршио је средњу машинско-техничку школу 1997. године. Дипломске студије завршио је 2004. године на Технолошком факултету Универзитета у Српском Сарајеву, гдје је такође магистрирао 2012. године, одбраном рада „Утицај температуре топлотне обраде на структуру протеина и својства меса свиња“. Током 2013. и 2014. године учествововао је у програму стручног усавршавања наставног кадра на Универзитету КУ Левен (КU Leuven) у Белгији, финансираног од стране Министарства науке и технологије Републике Српске у току којег је спровео експериментални рад из докторске тезе. Докторску тезу „Утицај додатака природног поријекла на квалитет и безбједност кобасица израђених према начелима органске производње“ одбранио је 2015. године на Технолошком факултету у Зворнику.

Ожењен је, отац једног дјетета. На Технолошком факултету Зворнику изабран је у звање асистента 2008. године, вишег асистента 2012. године те у звање доцента 2015. године. Од 2016. године обавља функцију продекана за наставу на Технолошком факултету у Зворнику. Руководилац је Катедре и Центра за прехрамбену технологију. Активан је члан Етичког комитета Универзитета у Источном Сарајеву. Има успјешно остварену међународну сарадњу са више Универзитета, научних института и агенција у Европи и свијету. Испред Босне и Херцеговине представник је у ИСЕКИ удружења ( ISEKI_Food Association) Беч, Аустрија. Боравио је на више европских универзитета и института у Румунији, Мађарској, Грчкој Италији, Шпанији, Белгији. Уже поље истраживања су области безбиједности хране, микробиологије хране и конзервисања хране. Доц. др Драган Вујадиновић објавио је преко 60 научних и стручних радова, један универзитетски уџбеник и поглавље у истакнутој међународној књизи. Учествовао је, као члан тима или руководилац, на преко 40 пројеката финансираних од стране привреде, домаћих и европских програма.

Преузето: фб страница Универзитет Источно Сарајево