Друштво Спорт

ОБАВЈЕШТЕЊЕ СРД ДРИНА БРАТУНАЦ

Обавјештавамо спортске риболовце да од 01.02.2019. почиње забрана на лов младице и трајаће до 01.06.2019. год.
Уједно се захваљујемо свим спортским риболовцима који су пуштали уловљене младице и тиме доприњели унапређењу фонда племените врсте!

Бистро!