Друштво Политика

МИСИОНАР…

На сајту Општине Братунац објављена је мисија Општине, коју преносимо у цјелости.

„Мисија Општине Братунац је да кроз врхунски квалитет услуга максимално ефикасно испуњава потребе и очекивања наших грађана и свих оних који су упућени на нашу Општину, и да при томе задовољи законске и друге захтјеве свих осталих заинтересованих страна.

Општинска управа, установе и предузећа на подручју општине се организују и дјелују као сервис грађана чији се рад заснива на принципима економичности, ефикасности, дјелотворности и јавности рада у извршавању њихових надлежности.

У циљу развоја локалне заједнице, Општина Братунац свој рад усмјерава и реализује на законит и транспарентан начин, подстицањем развоја привреде кроз стварање повољног привредног амбијента, обезбјеђењем здраве животне средине, развојем спорта и културе, осигурањем адекватне социјалне заштите и обезбјеђењем основних људских права и слобода.

Ова изјава ће се објавити и у ‘Службеном гласнику Општине Братунац’.

Начелник општине Недељко Млађеновић“, наведено је на сајту Општине Братунац.

текст преузет са: УПС Медиа

Коментар

Притисните овде да пошаљете коментар